Članovi domaćinstva

Članovi domaćinstva

Ukoliko Vam je potrebno da primite pošiljku u BiH preko Vašeg korisničkog računa, a na ime drugog naručioca, možete koristiti opciju "dostava za člana domaćinstva". Ako konačni primalac nema svoj račun/profil – možete ga dodati kao člana domaćinstva u Vašem privatnom računu, u odjeljku ‘’Profil’’. To se može uraditi u svrhu objedinjavanja više naručilaca (u sklopu jednog domačinstva) pod isti korisnički račun Pesoto zbog uštede na iznosu dostave pošiljaka do BiH. 

Imajte u vidu da registracijski podaci članova domaćinstva moraju da budu vjerodostojni njihovim stvarnim ličnim podacima i da svi prateći dokumenti jedne narudžbe trebaju da glase na ime primalaca robe (narudžbenica, račun i dokaz o plaćanju). U slučaju dodatnih upita od strane carinskih organa, sve te informacije se moraju potvrditi dokumentacijom.

Prilikom deklariranja pošiljke ili zahtjeva za kurirsku službu – moći ćete izabrati ime tog člana domaćinstva kao konačnog primaoca.

Kako to uraditi?

1. U odjeljku ‘’Profil’’ – registrujte člana domaćinstva

2. Kada deklarirate pošiljku – izaberite ime člana domaćinstva iz liste

Kategorije

Kontaktirajte nas
  • Sarajevo, ul. Terezija bb, Centar Skenderija, Privredni Grad (pp. 89-90)
  • 387 61 977 833
  • info-ba@pesoto.com
  • Ponedeljak - Petak: 10:00 - 18:00 (Pauza: 13:30 - 14:00)
© 2015 Created by webdeveloper.ge