Carinske tarife

Carinske tarife

Carinske tarife se odnose na pošiljke, čija vrijednost prelazi iznos od 300 KM zajedno sa troškovima dostave (prema zakonu u BiH). Ova tarifa se odnosi na pošiljke ako njihova konačna vrijednost prelazi 300 KM. Ako je vrijednost pošiljke manja od 300 KM, neće biti potrebno carinjenje, ukoliko sadržaj pošiljke nije komercijalnog karaktera. Carinske tarife za 2021. godinu možete pronaći na web stranici Ministarstva vanjske trgovine i ekonomskih odnosa Bosne i Hercegovine (u skladu sa Zakonom o carinskoj tarifi BiH). Carinjenje je obavezno prema zakonu za sve pošiljke čija vrijednost prelazi 300 km zajedno sa troškovima dostave. Ono što se uzima obzir je: cijena na računu i cijena dostave (zajedno sa svim dodatnim opcijama koje možete izabrati) – sve ulazi u konačnu cifru.

Kategorije

Kontaktirajte nas
  • Sarajevo, ul. Terezija bb, Centar Skenderija, Privredni Grad (pp. 89-90)
  • 387 61 977 833
  • info-ba@pesoto.com
  • Ponedeljak - Petak: 10:00 - 18:00 (Pauza: 13:30 - 14:00)
© 2015 Created by webdeveloper.ge